Een nieuw muziekcentrum voor Twello

Cadenza heeft een droom. Een muziekcentrum voor Twello met plek voor iedereen die muziek wil maken. Van blaasorkest tot koor en van beginnende band tot slagwerkensemble. Het gebouw staat op een unieke locatie middenin het dorp en is niet alleen voor muziek belangrijk. Het vervult een brede maatschappelijke functie met onder andere plattelandsvrouwen, kleindierensport, en bridge als gebruikers.

Met de uitbreiding realiseren we

  • Voldoende repetitieruimte voor harmonie en slagwerk.
  • Ruimte om meer muziekles te geven.
  • Ruimte voor andere muzikale clubs.
  • Een gebouw dat de komende decennia gebruikt kan worden om muziek te maken en zijn maatschappelijke functie kan behouden.

De verbouwing

Deze plannen zijn de afgelopen jaren tot stand gekomen in samenwerking met de stichting Havekes Mölle, buurtbewoner en gemeente Voorst. De planning voor realisatie is 2020.

 

  • 40 m2 extra ruimte om muziek te maken
  • Voor iedereen toegankelijke toiletgroep
  • Modernisering van het interieur

Hoe kun je bijdragen?

De verbouwing van de Molenschuur kost veel geld. Hiervoor heeft Cadenza lang gespaard. Daarnaast gaan leden en vrijwilligers zo veel mogelijk werkzaamheden zelf uitvoeren. Toch blijft er een gat in de begroting. Hiervoor starten we een bouwstenenactie en gaan we op pad om
fondsen te werven. 

Ook een bijdrage in geld of natura vanuit het bedrijfsleven is zeer welkom en brengt onze droom van een nieuw muziekcentrum in Twello snel dichterbij. Neem hiervoor en onze tegenprestaties contact op met onze voorzitter.

voorzitter@cadenzatwello.nl
06 5322 2751