Ik wil lid worden

Leuk dat je lid wilt worden van Cadenza. We weten zeker dat je veel plezier en muzikaliteit gaat beleven. Vul het formulier hieronder in dan maken we alles in orde en kun je snel beginnen.

 

Bekijk hier onze algemene voorwaarden van bruikleen.

Laat dit veld blanco
Als je nog geen idee hebt, helpen we je graag met het kiezen van een instrument dat bij je past.
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Cadenza Twello om van zijn/haar hieronder genoemde (giro-)rekening bedragen af te schrijven, per kwartaal, wegens contributie en eventueel lesgeld. Ondergetekende is tevens akkoord met de standaard regels die behoren bij een machtiging en met de inschrijvingsvoorwaarden van Cadenza Twello.
Cadenza laat graag zien dat muziek maken erg leuk is. We vragen je toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal (foto en film) op onze eigen media (print en online) en in relevante andere nieuwsmedia (print en online).
Door het ondertekenen van dit formulier word je lid van Cadenza. Inschrijving en betaling van contributie en lesgeld geldt voor een seizoen lopend van 1 september tot 31 augustus. Ingaande bij aanvang lessen en/of actieve deelname aan de vereniging. Opzegging van lidmaatschap en/of lessen dient plaats te vinden vóór 1 augustus anders wordt het lidmaatschap en de betalingsverplichting met een jaar (stilzwijgend) verlengd. Na opzegging van lidmaatschap dienen alle in uw bezit zijnde eigendommen van de vereniging ingeleverd te worden. Door ondertekening van dit formulier ga je tevens akkoord met de bruikleenvoowaarden.